Κεντρικές ομιλίες 25ου Συνεδρίου ΕΕΕΟ (Λεμεσός, 1-4 Νοεμβρίου 2011)

Θ. Μιχαηλίδης Προκλήσεις στην προσαρμογή των νέων τάσεων της γεωργικής έρευνας στην πράξη (αγγλικά)
Α.Κ. Κανελλής Φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά: «Πράσινα εργοστάσια» για την ανακάλυψη και παραγωγή νέων βιοδραστικών μορίων
Π. Καλαϊτζής  Βιολογία συστημάτων και -ομικές τεχνολογίες: Προκλήσεις και προοπτικές στα οπωροκηπευτικά
C.HCrisosto Νέες πρόοδοι στη μετασυλλεκτική φυσιολογία (αγγλικά)
Μ. Βασιλακάκης Νέες τεχνολογίες στη συντήρηση οπωροκηπευτικών προϊόντων
Α. Μολασιώτης Η χρήση των πρωτεομικών αναλύσεων στη διερεύνηση μηχανισμών που εμπλέκονται σε αβιοτικές καταπονήσεις και αναπτυξιακές διεργασίες στα οπωροφόρα δένδρα
Ι. Τσαλικίδης Αειφόρος αρχιτεκτονική τοπίου: Σύγχρονες κατευθύνσεις και τάσεις στην έρευνα, εκπαίδευση και εφαρμογή
M. Παπαφωτίου Ο μικροπολλαπλασιασμός ως μέθοδος παραγωγής  πολλαπλασιαστικού υλικού αυτοφυών ειδών της Μεσογείου που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για αξιοποίηση στην ανθοκομία
Π.Α. Νεκτάριος Εκτατικά φυτοδώματα: Προϋποθέσεις επιτυχίας σε ξηροθερμικά κλίματα
X.Μ. Ολύμπιος Εντατική παραγωγή πατατόσπορου
Α. Πατάκας Φυσιολογική και βιοχημική απόκριση ποικιλιών της αμπέλου υπό συνθήκες ξηρασίας
Σ. Κουνδουράς Η αμπελουργία της Κύπρου στη σύγχρονη εποχή: Προβλήματα, δυνατότητες και προοπτικές
Ι.Π.Γεροθανάσης Εφαρμογές πρωτότυπων μεθοδολογιών φασματατοσκοπίας NMR στην ανάλυση φυτοχημικών σε εκχυλίσματα φυσικών προϊόντων
Α. Θρασυβούλου Ποιότητα, ταυτότητα και ασφάλεια του Κυπριακού μελιού